రాష్ట్రపతి పాలనలో మహారాష్ట్ర – కొనసాగనున్న పార్టీల చర్చలు!

రాష్ట్రపతి పాలనలో మహారాష్ట్ర – కొనసాగనున్న పార్టీల చర్చలు!

ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడి 19వ రోజైన మంగళవారం శాసనసభను సుప్తచేతనావస్థలో ఉంచుతూ రాష్ట్రపతి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. .

Pin It on Pinterest