పోలవరం ఫిర్యాదులపై విచారణకు ఎన్​హెచ్​ఆర్​సీ ఆదేశం

పోలవరం ఫిర్యాదులపై విచారణకు ఎన్​హెచ్​ఆర్​సీ ఆదేశం

పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి పునరావాసం, పరిహారంపై దాఖలైన అన్ని ఫిర్యాదులపై పునర్విచారణ చేపట్టాలని జాతీయ పర్యవేక్షణ కమిటీని జాతీయ…

Pin It on Pinterest