కూరగాయల మార్కెట్‌లో అనుక్ష్క శర్మ ఫొటో తీసిన విరాట్

కూరగాయల మార్కెట్‌లో అనుక్ష్క శర్మ ఫొటో తీసిన విరాట్

రోజంతా బిజీగా ఉండే సెలబ్రిటీలకు ఒత్తిడి తగ్గించి ఉత్సాహాన్నిచ్చేది వెకేషన్సే. ఇండియాలో ఎక్కడా వారు విహారయాత్రలను ఎంజాయ్ చేయలేని పరిస్థితి….

Pin It on Pinterest