కాశి లో మైసూరు శ్రీ అవధూత దత్త పీఠాధిపతి

కాశి లో మైసూరు శ్రీ అవధూత దత్త పీఠాధిపతి

అలాగే ఒకటి రెండు రోజుల్లో మరింత భక్తులు రద్దీ పెరిగి వేలాది తరలి రావచ్చునని దాదాపుగా రెండు నుంచి మూడు లక్షల మంది వరకు ఆశ్రమ వర్గాల వారు అభిప్రాయపడ్డారు

Pin It on Pinterest