‘కార్మికులు విధుల్లో చేరేందుకు గడువు నేటితో ముగింపు’

18 -11-19 అయిదవరోజు అతిరుద్ర యాగం వివరాలు

ముఖ్యంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి తరలి వస్తున్న వేలాది మంది భక్తులకు ఉచిత భోజన వసతిని అలాగే ఉచిత విడిది వసతి సౌకర్యం ఆశ్రమం కార్యవర్గం చక్కటి ఏర్పాటులను మరియ మెడికల్ సౌకర్యాలని కూడా అందజేస్తున్నారు .

‘కార్మికులు విధుల్లో చేరేందుకు గడువు నేటితో ముగింపు’

అర్ధరాత్రిలోగా విధుల్లో చేరని.. RTC కార్మికులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఉద్యోగంలో చేర్చుకోవద్దని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విధుల్లో చేరేందుకు ఇచ్చిన అవకాశం ఉపయోగించుకొని……

Pin It on Pinterest