కర్తార్​పుర్​పై పాక్​ ప్రధానిదో మాట- సైన్యానిది మరో మాట

కర్తార్​పుర్​పై పాక్​ ప్రధానిదో మాట- సైన్యానిది మరో మాట

కర్తార్​పుర్​ సాహిబ్​ను భారతీయ సిక్కులు సందర్శించేందుకు పాస్​పోర్ట్​ తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేసింది పాకిస్థాన్​​. మాట మార్చేశారు కర్తార్​పుర్​ నడవా…

Pin It on Pinterest