ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే మగవారిలో ఆ శక్తి తగ్గుతుందట..

ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే మగవారిలో ఆ శక్తి తగ్గుతుందట..

మందుబాబులకి మరో చేదు నిజం. ఆల్కహాల్ అతిగా తాగడం వల్ల శృంగార కోరికలు తగ్గుతున్నట్లు గుర్తించారు పరిశోధకులు. అతిగా మద్యం…

Pin It on Pinterest