ఫుట్​బాలర్​ గొంతు విని కోమా నుంచి బయటకు..

తన స్వరం విని 9 నెలల కోమా నుంచి బయటికొచ్చిన 19 ఏళ్ల ఇలేనియా అనే అమ్మాయిని ఇటలీ మాజీ ఫుట్‌బాల్‌ స్టార్‌ ఫ్రాన్సెస్కో టోటి కలిశాడు. ఫుట్‌బాలర్‌ అయిన ఇలేనియా నిరుడు కారు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి కోమాలోకి వెళ్లింది.

ఇలేనినియాను ఉద్దేశించి టోటి.. “పోరాటం ఆపొద్దు. నువ్వు కోమా నుంచి బయటికొస్తావు. మేమంతా నీతో ఉన్నాం” అంటూ వీడియో రికార్డు చేసి పంపించాడు. దాన్ని ఆమెకు వినిపించాక కోమా నుంచి బయటికి వచ్చినట్లు తెలుసుకున్న టోటి.. ఆస్పత్రికి వెళ్లి తనను కలిశాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This