అతడే ఆమె

2019లో పూర్తిగా ట్రాన్స్‌ ఉమన్‌గా మారక ముందు పురుషులతో పోటీపడ్డారు వాలెంటినా. వాలెంటీనా ఇటలీ దేశస్థురాలు. వాలెంటినాకు చిన్నతనం నుంచి పరుగు పోటీలంటే చాలా ఇష్టం. కాని వాలెంటినాకు 14 వ ఏట స్టార్‌గార్డ్‌ట్‌ వ్యాధి వచ్చినట్టు గుర్తించారు. ఈ వ్యాధికి చికిత్స లేదు. క్రమేపీ చూపు పూర్తిగా మందగిస్తుంది. తన స్వస్థలం నేపుల్స్‌లో స్కూల్‌ చదువు పూర్తయ్యాక, అంధుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ చదవటం కోసం బోలోనా చేరుకున్నారు. అప్పటికి వాలెంటినా వయసు 20 సంవత్సరాలు. అక్కడ ఆటలు ఆడటం ప్రారంభించారు. ఇటలీ జాతీయ అంధుల ఫుట్‌బాల్‌ టీమ్‌లో సభ్యులయ్యారు. ఆ తరవాత మళ్లీ 41 సంవత్సరాల వయసులో వాలెంటినా రన్నింగ్‌ కాంపిటీషన్‌లో పాల్గొనటం ప్రారంభించి, కేవలం మూడు సంవత్సరాల కాలంలో జాతీయ స్థాయిలో మొత్తం 11 అవార్డులు సాధించారు. అది కూడా పురుషుల టి – 12 విభాగంలో పాల్గొని సాధించారు. ఇప్పుడు వాలెంటినా వయసు 47 సంవత్సరాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This